Etapy projektu wnętrz

1

Architekt wnętrz po raz pierwszy pojawia się w miejscu do aranżacji. Analizuje je, fotografuje, przeprowadza inwentaryzację i nieraz może już na tym etapie zaproponować wstępne koncepcje.

2

Tworzona jest wizja aranżacji. Architekt wnętrz poznaje oczekiwania klienta i prezentuje propozycje ich zrealizowania.

3

Wybrana propozycja aranżacji zostaje przekształcona w wizualizację na ekranie komputera, którą można zobaczyć na własne oczy i ostatecznie zatwierdzić.

4

Klientowi przedstawiany jest wstępny kosztorys całego przedsięwzięcia.

5

Na podstawie zatwierdzonego planu architekt wnętrz przygotowuje listę niezbędnych dla projektu materiałów i mebli. Jest to narzędzie ułatwiające kontrolę kosztów i wykonanie wszystkich zakupów.

6

Szczegółowo projektowane są uwzględnione w planie aranżacji meble.

7

Klienci otrzymują wsparcie w procesie zakupu niezbędnych materiałów. Architekt wnętrz wraz z firmami partnerskimi może całkowicie przejąć obowiązki z tym związane.

8

Powstaje szczegółowy plan prac dla ekip remontowo-budowlanych, co eliminuje ryzyko niezgodności efektu prac z projektem.

9

Prace wykończeniowe mogą zostać wykonane przez zaufane firmy partnerskie. Niezależnie od tego, czy klient zdecyduje się na skorzystanie z ich usług, prace zostaną formalnie wycenione.

10

Usługa pełnego nadzoru przeznaczona jest dla klientów, którzy chcą powierzyć wszystkie kwestie techniczne architektowi wnętrz i nie martwić o nic aż do zakończenia projektu.
Call Now Button